Làm Phục Hình Tạm – Có thể là một ý tưởng không hề tồi !!!

Chia sẻ:

Hình dung kết quả cuối cùng trước khi đến bước tạo hình cuối cùng là một phương pháp gần như rất khác biệt đối với ngành nha khoa. Để cải thiện hình dạng bên ngoài của một răng trước hay một nhóm răng trước, một mô hình giả kết hợp với việc kiểm tra nha khoa toàn bộ chính là một công cụ then chốt.

13510963_10154294040763970_2723863123174211554_n

13521917_10154294041393970_5789777334837359728_n

13516640_10154294041473970_2454144130859752271_n

13522065_10154294041468970_4359599023052037899_n

13521851_10154294042423970_1163800166482971004_n

Bình luận