Thẻ tag: sứ Titan

kim-loai-chrome-cobalt-cong-nghe-cadcam

Răng sứ kim loại

Cobalt Cobalt là kim loại mầu trắng bạc, có từ tính mạnh, nhiệt độ Curie vào khoảng 13880K. Coban và Niken là 2 thành phần đặc trưng trong thép thiên thạch. Trong cơ thể động vật tồn tại 1 lượng […]